Директор

direktorДр Биљана Благојевић-Седлар

- Доктор стоматологије
- Завршила Зуботехничку школу и Стоматолошки факултет у Београду.
- У Зуботехничкој школи ради од 1986 године на месту наставника стручних предмета.
- Од 2003. Обавља послове директора Зуботехничке школе.
- Удата је, ћерка Ивана