Стручно веће друштвених наука

vesna ljilja sladja  

Историја

Петровић Весна 

Филозофија

Љиљана Рвовић 

Председник стручног већа

Социологија

Слађана Бојанић 

 
maja marijana lilja aneta

Грађанско васпитање

Маја Врачар

Здравствена психологија

Маријана Пеулић

Ликовна култура

Љиљана Теодоровић

Милинковић

Музичка уметност

Анета Пантић

sinke aleksandar toma  aaaaa copy

Веронаука

Синиша Хорват

Веронаука

Александар Лукић

Предузетништво

Алавања Томислав

Грађанско васпитање

Владимир Весић