Стручно веће природних наука

2N7A5816 DSC 9604 DSC 9481 DSC 0218

Физика

Марика Чочовска 

Физика

Немања Здравковић

Анатомија и физиологија

др Данка Гачић

Председник стручног већа

Биологија

Јелена Петковска 

iyrada DSC 8814 DSC 0155 DSC 0041

Географија

Снежана Машић 

Хигијена и здравствено васпитање

др Нада Матовић

Биологија

Мирјана Мажибрада

Физика

Александра Мијовић 

zzz Aneta

DSC 0016 2 2N7A6054  

Хемија

Анета Миливојевић 

Здравствена нега

Слађана Неагић

Хемија

Нина Василијевић