Logo

Завршни рачун за 2017.

Биланс стања - Образац 1 (ПДФ)

Биланс прихода и расхода - Образац 2 (ПДФ)

Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3 (ПДФ)

Извештај о новчаним токовима - Образац 4 (ПДФ)

Извештај о извршењу буџета - Образац 5 (ПДФ)

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.