Logo

Правилници

- С Т А Т У Т
ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
____________________________________________________

- П Р А В И Л Н И К  О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ

___________________________________________________

- ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2018-2019.

преузмите документ
____________________________________________________

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СЕПТЕМБАР  2017-2018.

преузмите документ

______________________________________________________

- ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ, РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ОДНОСНО ДРУГИХ

ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА

преузмите документ

________________________________________________________

- ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

преузмите документ

________________________________________________________

- ПРАВИЛНИК O МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

преузмите документ

________________________________________________________

- ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

преузмите документ

________________________________________________________

 

- ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНОГ ВАСПИТНОГ РАДА

 преузмите документ

 

________________________________________________________

 

- УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У АДМИНИСТРАТИВНИМ, ХИГИЈЕНСКИМ ТРОШКОВИМА ШКОЛЕ 

преузмите документ 

__________________________________________________________

ДОПУНЕ

 

-Измене и допуне Правила понашања

-Измене и допуне о Правима, обавезама и одговорности ученика

-Измене и допуне Статута

________________________________________________________

- Завршни рачун за 2017 годину

 преузмите документ

________________________________________________________

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.