Правилници

- С Т А Т У Т
ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
____________________________________________________

- П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ

- А Н Е К С
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ
преузмите документ
____________________________________________________

- П Р А В И Л Н И К
О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
преузмите документ
____________________________________________________

 - ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
преузмите документ
____________________________________________________

 - П Р А В И Л Н И К

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
преузмите документ

_______________________________________
- ПРАВИЛНИК О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
преузмите документ
____________________________________________________
- ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ ПРИВАТНОГ АУТОМОБИЛА
преузмите документ
____________________________________________________

- ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
преузмите документ
____________________________________________________

- ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2017-2018.

преузмите документ
____________________________________________________

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016-2017.

преузмите документ

___________________________________________________

-ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2016-2017.

преузмите документ