Правилници

- С Т А Т У Т
ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
____________________________________________________

- П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ

- А Н Е К С
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ
преузмите документ
____________________________________________________

- П Р А В И Л Н И К
О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
преузмите документ
____________________________________________________

 - ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
преузмите документ
____________________________________________________

 - П Р А В И Л Н И К

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
преузмите документ
____________________________________________________

  - ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2016-2017.
преузмите документ
____________________________________________________

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015-2016.
преузмите документ
____________________________________________________
- ПРАВИЛНИК О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
преузмите документ
____________________________________________________
- ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ ПРИВАТНОГ АУТОМОБИЛА
преузмите документ
____________________________________________________

- ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
преузмите документ
____________________________________________________