Специјализација и преквалификација

Драге колеге зубни техничари!
Ако желите да се усавршавате у струци и да стекнете нова знања и вештине упознајте се са специјализацијом у Зуботехничкој школи у Београду.
Настава се одвија у школи чија је простор и материјално техничка опремљеност гарант успешног остваривања програма.
Рад је организован у групама са оптималним бројем полазника, са великим фондом часова. Овладајте вештинама фрезовања, избора и постављања атечмена, израдом скелетиране протезе, израде метало-керамичких круна и мостова, а све то уз примену модерних материјала и опреме.
Од наредне школске године планирамо да у програм уведемо и израду круница од безметалне керамике
Hi-Ceram системом.
Упис полазника се врши сваке године средином септмбра месеца. Право уписа имају сви кандидати који су завршили четворогодишњу зуботехничку школу.

Jедногодишње стручно усавршавање
Специјализација

* Образује два профила зубних техничара:- за фиксну протетику- за мобилну протетику- скелетирана протеза
* Савремене методе наставе
* Високо образован наставнички кадар
* Праћење савремених трендова у зубној техници
* Теоријска настава се одвија уз примену power point презентација.
* Скоро две деценије искуства.
* Организовани облик стручног усавршавања.
* Стицање високог нивоа знања из одговарајућих области.
* Савладавање вештина у изради савремених зубних надокнада.

spe

Зуботехничка школа

ул. Станка Враза 63, 11000 Београд
Организатор наставе:
мр.сци. Меноски др. Ениса
специјалиста стоматолошке протетике
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

_______________________________________________________________

Преквалификација

На основу члана 41. став 4. Закона о средњој школи ( „Сл. Гласник РС“, бр. 50/92, 24/96, 23/02, 25/02-исправка, 62/03-др. Закон, 64/03-исправка др. Закона и 101/05-др. Закона) Министарство просвете је дало сагласност за упис ванредних ученика ради стручног оспособљавања, преквалификације и доквалификације за школску 2007/08

Школа има верификацију за два образовна профила:
1. Зубни техничар - 50 полазника
2. Стоматолошка сестра – техничар – 20 полазника

План уписа: септембар
Право уписа имају сви полазници са предходно завршеном четворогодишњом средњом школом.

Потребна документа за упис:
• Сведочанства и диплома предходно завршене школе (оригинал или оверене фотокопије)
• Пријава за упис у средњу школу
• Лекарско уверење за упис у средњу школу
• Извод из матичне књиге рођених

Школа полазницима обезбеђује припремну консултативну наставу: 10% годишњег фонда часова за опште образовна предмете. 20% годишњег фонда часова за стручне предмете. 30% годишњег фонда часова вежби. 60% годишњег фонда часова практичне наставе у блоку која се одвија у здравственим установама.
• Морфологија зуба вежбе од 01.10 – 07.12.2007
• Фиксна протетика 1 од 21.01 – 31.03.2008
• Фиксна протетика 2 од 01.04 – 15.06.2008
• Фиксна протетика 3 од 02.09 – 30. 11.2008
• Тотална протеза од 21.01 – 31.03.2008
• Парцијална протеза од 01.04 – 15.06.2008
• Ортодонски апарати од 03.09 – 30.09.2008

Испити се полажу у пет испитних рокова:
• Октобарски
• Децембарски
• Мартовски
• Мајски
• Августовски

Школарина се плаћа у три месечне рате преко рачуна школе
Организатор наставе за прекфалификацију проф. Александра Мијовић
Тел/фаx: 011/644-2913
Тел: 011/644-5984